Основи Охорони Праці Гандзюк скачать

Основи Охорони Праці Гандзюк скачать.rar
Закачек 1009
Средняя скорость 9022 Kb/s
Скачать

Основи Охорони Праці Гандзюк скачать

Вы выбрали книгу «Гандзюк М. П. и др. Основи охорони праці. — К., Каравела, 2004. — 408 с». Вы можете совершенно бесплатно скачать эту книгу, но только для ознакомления и личного, не коммерческого использования. Ссылка на скачивание расположена ниже на странице.

Для начала скачивания выберите сервер и нажмите ссылку «скачать»

Все книги запакованы архиватором RAR. Чем распаковать читайте здась. Внутри архива Вы найдёте файл(ы) книги, как открыть и просмотреть файл книги читайте здесь.

Під редакцією д.т.н. професора М. П. Купчика

д.т.н. професора М. П. Гандзюка

Міністерством освіти України як підручник для студентів вищих закладів освіти харчової промисловості

Купчик М.П., Гандзюк М.П , Степанець І Ф,

Вендичанський В.Н., Литвиненко А.М., Іваненко. О. В.

Основи охорони праці. — К.: Основа, 2000. — 416 с.

У підручнику викладено основні відомості з правових та організаційних питань охорони праці, основ фізіології, промислової санітарії та гігієни праці, основ техніки безпеки та пожежної безпеки.

Увагу звернено на соціально-економічне значення охорони праці.

Для бакалаврів технологічних, механічних та економічних спеціальностей вищих закладів освіти та інженерно-технічних працівників харчової промисловості.

К. М. Ткачук, директор Національного НДІ охорони праці, завідувач кафедри охорони праці і оточуючого середовища Національного технічного університету (КПІ), д. т. н. професор; В. М. Мостовий, начальник відділу навчання трудящих і пропаганди охорони праці Держнаглядохоронпраці України

Автори висловлюють подяку за допомогу у складанні підручника начальнику Головного управління Держнаглядохоронпраці Лесенку Г.Г.

ISBN 966-7233-.19-7 Передрукування

Розділ 1. ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ

ОХОРОНИ ПРАЦІ 18

Правові основи охорони праці 18

1.1. Закон України «Про охорону праці» 18

1.2. Законодавство про працю 21

1.2.1. Праця жінок та молоді 23

1.2.2. Державне соціальне страхування 25

1.3. Державні нормативні акти з охорони праці 26

1.4. Державний нагляд, відомчий, громадський та регіональний

контроль за охороною праці 29

1.5. Відповідальність працівників за порушення законодавства та

нормативних актів про охорону праці 33

Глава 2. Організація робіт з охорони праці 35

2.1. Управління охороною праці 35

2.1.1. Служба охорони праці об’єднання підприємств 38

2.1.2. Служба охорони праці міністерств, державного комітету,

концерну, корпорації та іншого об’єднання підприємств,

створених за галузевим принципом 39

2.1.3. Служба охорони праці обласних, міських та районних органів

державної виконавчої влади 39

2.1.4. Відповідальність працівників служби охорони праці 40

2.2. Навчання, інструктажі та перевірка знань працівників з питань

охорони праці 40

2.2.1. Навчання та перевірка знань посадових осіб і спеціалістів 41

2.2.2. Інструктажі з питань охорони праці 42

2.2.3. Забезпечення ефективності навчання з питань охорони праці 45

2.3. Оцінка стану охорони праці 46

2.4. Планування та фінансування робіт з охорони праці 48

2.5. Звітність підприємств і організацій з питань охорони праці 51

Глава 3. Виробничий травматизм 53

3.1. Розслідування та облік нещасних випадків 53

3.2. Дослідження виробничого травматизму 60

3.3. Основні заходи щодо запобігання нещасним випадкам

та професійним захворюванням 63

Глава 4. Соціальне та економічне значення охорони праці 65

4.1. Соціальне значення охорони праці 65

4.2. Економічне значення охорони праці 66

4.3. Економічна оцінка значення охорони праці 68

4.4. Пільги та компенсації за нещасні випадки та ненормовані

Розділ 2. ГІГІЄНА ПРАЦІ ТА ВИРОБНИЧА

Глава 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії 72

5.1. Основи санітарної підготовки і організації виробничої гігієни

на підприємствах 72

5.2. Медико-санітарне обслуговування працівників 77

5.3. Шкідливі та небезпечні фактори на підприємствах 81

5.4. Професійні захворювання та запобігання їх виникненню 84

Глава 6. Санітарно-гігієнічні вимоги до територіїпідприємства

та виробничих приміщень 87

6.1. Вимоги до території підприємства 87

6.2. Санітарні вимоги до виробничих будівель і приміщень 93

6.2.1. Санітарні вимоги до допоміжних приміщень 96

Глава 7. Мікроклімат виробничих приміщень 104

7.1. Загальні положення 104

7.2. Гігієнічне нормування мікроклімату 106

7.3. Визначення параметрів мікроклімату та прилади

для їх вимірювання 109

7.4. Заходи по нормалізації мікроклімату 113

Глава 8. Нормування та визначення шкідливих речовин у повітрі

робочої зони виробничихприміщень 115

8.1. Поняття «чисте повітря» 115

8.2. Шкідливі речовини на підприємствах харчової

та переробної промисловості 117

8.3. Гігієнічне нормування шкідливих речовин 117

8.4. Особливості газового та парового забруднення повітря 119

8.4.1. Контроль вмісту в повітрі шкідливих газів та пари 121

8.5. Пилове забруднення повітря 122

8.5.1. Методи визначення запиленості повітря 124

8.6. Методи боротьби з шкідливими речовинами, що потрапляють


Статьи по теме